VOG – Verklaring omtrent gedrag

Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een belangrijk middel om Scouting sociaal veilig te laten zijn. Het is echter geen op zichzelf staand middel. Een sociaal veilig Scoutingonderdeel vraagt naast het overleggen van een geldige VOG ook altijd om gedegen sociaal veiligheidsbeleid en procedures.

Scouting Brandevoort verlangt van alle leden, leiding en kaderleden van 18 jaar en ouder dat zij een geldig en toereikende VOG kunnen overleggen. Daarom ontvangt ieder lid dat 18 wordt op uitnodiging van Scouting Brandevoort een link om gratis een VOG aan te vragen. Alle VOG’s hebben een geldigheid van maximaal 3 jaar. Na 3 jaar, of wanneer een wijziging van de rol binnen onze vereniging andere eisen stelt aan de VOG, ontvangt het lid weer een uitnodiging om (gratis) een VOG aan te vragen.

Wat is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)?

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van een persoon in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. De screeningsautoriteit van de overheid is Justis. Deze instantie screent of een persoon wel of geen VOG krijgt en geeft bij geen bezwaar de VOG af aan de betrokkene.

Alle geldige VOG’s worden bewaard door onze ledenadministratie.

Gratis VOG

De kosten voor de aanvraag van een VOG voor Scouting worden door de overheid vergoed. Bij de aanvraag ‘herkent’ het systeem dat de aanvraag door een Scoutingonderdeel gedaan wordt. De aanvraag-link wordt door onze administratie naar het lid verstuurd. Het lid is zelf verantwoordelijk voor het tijdig inleveren van de ontvangen VOG. Indien we geen VOG ontvangen wordt het lid uitgesloten van deelname aan activiteiten en opkomsten, zowel van de eigen vereniging als van regionale en landelijke activiteiten.