Welpen

Wie zijn de Welpen:

welpenkl

De Welpen is bij Scouting Brandevoort de speltak voor jongens en meisjes in de leeftijd van 7 t/m 11 jaar, die wekelijks avonturen beleven in het thema van Jungle book.

Je herkent de Welpen aan hun groene scoutfit en hun welpeninsigne (zoals het plaatje hiernaast).

Wat kun je verwachten van de Welpen

Het themaverhaal van de welpen speelt zich af in de Jungle net als bij veel andere Scoutingorganisaties over de hele wereld. Het verhaal is gebaseerd op de personages uit de film/het boek Junglebook. Regelmatig komt dit verhaal terug in onze spelletjes en zijn de personages op grote schilderijen te zien in ons lokaal.

Bij de welpen leren de kinderen de wereld om hen heen ontdekken, ze leren samen te werken en vooral samen met leeftijdsgenoten ongekend veel plezier te maken. Welpen zijn graag met elkaar buiten in de natuur te vinden. Samen spelen in welke vorm dan ook vinden wij heel belangrijk. Respect voor elkaar en de natuur hoort daar bij. Dit kan als er enige kennis is van elkaar en van de natuur.

De activiteiten van de welpen zijn zeer uiteenlopend, naast de welbekende bosspelen zijn we graag in de weer met uitdagende scoutingtechnieken, zoals leren knopen of vuurtje stoken. We oefenen met verschillende tochttechnieken en wandelen weer net iets verder dan de vorige speltak deed.

Maar we spelen en sporten ook graag op de blokhut of in de omgeving. Daarnaast vinden we het leuk om creatief en expressief bezig te zijn.

We breiden onze kennis en kunde uit, met elkaar, om zo klaar te zijn voor de volgende speltak. Twee keer per jaar is er een weekend met overnachting op onze eigen blokhut: het installatieweekend en het ouder-kind weekend. Op zaterdag in het op één na laatste weekend van de zomervakantie start ons zomerkamp. We zijn dan 3 nachten op kamp en slapen in een blokhut van een andere scouting.

Dit bevordert de zelfredzaamheid van de kinderen, maar buiten dat hebben ze ook geweldig veel plezier op kamp. Heerlijk zonder ouders genieten met je vriendjes en vriendinnetjes in een mooie omgeving. Het kamp is altijd in een thema en de leiding begint vaak al ruim een half jaar van tevoren met de voorbereidingen daarvan. Het kamp is echt het event van het jaar. Daar MOET je bij zijn!

Ga je mee op avontuur?

Welpen bij Scouting Brandevoort

Scouting Brandevoort heeft twee Welpengroepen met ongeveer 24  jongens en meisjes. We streven naar een leeftijdsspreiding waardoor we niet allemaal welpen van dezelfde leeftijd in de groepen hebben maar van iedere leeftijd ongeveer evenveel kinderen. Dit bevordert het van elkaar leren en het op een fijne manier omgaan met elkaar.

De Vrijdagwelpen draaien op vrijdagavond, 19:00-21:00 uur
De Zaterdagwelpen draaien op zaterdagmorgen, 10:00-12:00 uur
We willen wel graag dat alle welpen elkaar beter leren kennen, dus hebben we regelmatig gezamenlijke bijeenkomsten. Een gezamenlijke opkomst, een gezamenlijke overnachting en natuurlijk een gezamenlijk zomerkamp.

De laatste updates over de Welpen!