Installeren doe je zo.

De welpen hebben hun nieuwe leden en overgevlogen Bevers op een passende wijze geïnstalleerd. Tijdens het installatieweekend zijn er allerlei leuke spellen en activiteiten georganiseerd waardoor de kinderen elkaar beter leren kennen. Ze zijn lekker met elkaar bezig geweest. Voor de nieuwe welpen natuurlijk wel heel spannend: slapen op de blokhut, laat naar bed, andere / nieuwe spellen spelen en natuurlijk veel nieuwe kinderen om je heen.
Gelukkig waren de ouders er bij het installeren zelf allemaal bij en kon iedereen in zijn groene bloes, met volledige insignes naar huis!