Ik, jij, wij, samen….Scouting!

Scouting is in één woord te omschrijven: samen!

Samen met anderen genieten van leuke spellen en activiteiten, de natuur en de omgeving om ons heen en vooral elkaar. Scouting doe je namelijk samen met elkaar. Met leeftijdsgenoten en met je (bege)leiding.

Iedereen kan meedoen met Scouting. Geloof, ras, huidskleur, handicap of seksuele voorkeur, het maakt niet uit: Scouting staat open voor iedereen. Uiteraard zijn de activiteiten op niveau van de speltak, maar de kern zal bij iedere speltak zichtbaar zijn. Bij Scouting win je iedere week, er is geen competitie en dit is merkbaar in de programma’s en activiteiten.

SCOUTS visie

De activiteiten zijn gerelateerd aan de SCOUTSvisie van Scouting Nederland.
Samen: maatschappelijke betrokkenheid
Op een actieve manier een bijdrage leveren aan de verbondenheid tussen mensen, zowel in de samenleving als geheel als binnen Scouting.
 ‘..niet apart maar samen..’

Code: wet en belofte, ceremoniën
Op basis van de scoutwet en -belofte de wereld open tegemoet treden. Hierbij rekening houdend met verschillende opvattingen en manieren van zingeving. Recht doen aan verschillen en in contact komen met anderen.

Outdoor: buitenleven
Outdoor staat voor buitenleven als context van het Scoutingspel. Als Scouts zijn we graag in de natuur te vinden; om ervan te leren, om te respecteren en te genieten.
'De wereld net iets mooier achter laten dan dat je het gevonden hebt’

Uitdaging: persoonlijke progressie / ontwikkeling
tijd en energie besteden aan eigen ontwikkeling door kansen te zoeken en te benutten.
Ontwikkeling. Spel en activiteiten die geënt zijn op zelfredzaamheid en zelfstandigheid zul je veel tegenkomen bij Scouting. Daarnaast het zoeken en bekijken van je eigen grenzen.

Team: werken in subgroepen, toenemende zelfstandigheid
Je inzetten om met anderen resultaten te bereiken en daarmee bijdragen aan een gezamenlijk doel. Denken en handelen vanuit gemeenschappelijke belangen.

Spel: thematiek 
Spel en creativiteit zijn middelen om het beste in de scout naar boven te halen.
‘The spirit is there in every child; it has to be discovered and brought to light. ‘ Sir Robert Baden-Powell’

 

Scouting bestaat uit diverse leeftijdsgroepen (speltakken). Iedere speltak zal op zijn eigen manier recht doen aan bovenstaande visie, passend bij de leeftijd en het individu.